Centrul de Specializare Profesionala “SMART MEDFARM” Targu Mures situat pe str. Horea nr. 21 ap. 1-2 organizează în perioada 22-23 Februarie 2014 prima ediție a cursului “Comunicarea farmacistului cu pacientul” sustinut de Farm. Primar Aura Rusu, Trainer acreditat de CNFPA si Asistent universitar doctor, UMF Tîrgu Mureş, prim autor al cărţii  Ghidul farmacistului în comunicarea cu pacientul, Rusu A, Paşca MD, Hancu G, University Press, Târgu Mureş, 2011, carte premiată la Gala Farmaciştilor, 4 decembrie 2013.

Cursul este conceput pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilorfidelizarea pacienţilor şi profesionalismul farmaciştilor și a asistenților de farmacie care lucrează în farmaciile de circuit deschis.

Cursul este acreditat cu 16 PUNCTE EFC pentru farmaciști și este în proces de acreditare și pentru asistenții de farmacie, taxa de participare fiind de 150 RON pentru farmacisti si de 100 RON pentru asistenti farmacisti.

Fiecare grupă are un numar maxim de participanți, respectiv 16 persoane și locurile se ocupă în ordinea înscrierii. Se emite factura fiscala pentru fiecare participant. 

Cursul este centrat pe tehnici de comunicare – abilităţi de bază, abordări ale consilierii pacientului în farmacie și managementul relaţiei cu pacienţii și are următoarele obiective principale:

 1. Creşterea capacităţii de comunicare, abilitatea de a transmite eficient mesaje verbale şi non-verbale,  de a relaţiona mai uşor, de a depăşi blocajele din comunicare;
 2. Optimizarea consilierii pacientului şi fidelizarea pacienţilor;
 3. Îmbunătăţirea tehnicilor de relaţionare cu pacienţii, abordarea corectă şi eficientă a tuturor tipurilor de pacienţi, rezolvarea corectă a situaţiilor conflictuale.

Metodele de lucru utilizate sunt metode interactive, care implică toţi participanţii şi care furnizează situaţii de învăţare experienţiale, acestea având cel mai mare impact în cazul adulţilor. Structura cursului are la bază aplicaţii practice: exerciţii, studii de caz, play-roll-uri, jocuri, chestionare, etc. Alte mijloace: material de bază structurat M.Office PPoint, prezentare de film (tip „clip”), imagini sugestive şi alte tehnici de prezentare specifice.

 

La finalul cursului, participantii  vor putea:

 • să comunice eficient cu pacienţii;
 • să conştientizeze importanţa şi impactul comunicării non-verbale (ţinuta, posturi, gesturi, mimica etc.) cu pacientul;
 • să utilizeze corect tipurile de comunicare adecvate pentru a obţine un maxim de eficienţă din fiecare interacţiune cu pacienţii;
 • să identifice bariere de comunicare şi să găsească soluţii pentru depăşirea acestora;
 • să asculte activ;
 • să pună întrebări în scopul identificării nevoilor pacientului şi satisfacerii acestora;
 • să dea şi să primească feed-back;
 • să  conştientizeze etapele procesului de consiliere a pacientului;
 • să abordeze corect pacientul şi să-i identifice nevoile;
 • să stapânească tehnici de fidelizare a pacienţilor în conformitate cu codul deontologic al farmacistului şi legislaţia în vigoare;
 • să identifice principalele tipologii de pacienţi şi să relaţioneze corect cu pacientul;
 • să utilizeze tehnicile de bază de aplanare şi rezolvare a unei situaţii conflictuale;
 • să conştientizeze responsabilitatea pe care o au în difuzarea imaginii farmaciei/firmei in mediu public.

 

.

Curs „Cum să comunicați eficient cu pacienții”, 22-23 Februarie 2014